Հայաստանյան դպրոցների Փոխկապակցման Ծրագիրը ԱՄՆ

Պետդեպարտամենտի կրթական և մշակույթային կապերի բյուրոյի ծրագիրն է , որը ֆինանսավորվում է FREEDOM Աջակցության Գործընթացի կողմից և իրականացվում է Փրոջեքթ Հարմոնիի կողմից:

Text Box: Text Box:    Գիտելիքը գոյություն ունի նրա համար, որ այն տարածեն:
                                              Էմերսոն
Rounded Rectangle: Բարի գալուստ
Նոր Հաճնի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց

Դպրոցը մասնակցել է

 <Փրոջեքթ Հարմոնի>ծրագրին

 <Սորոս> ծրագրին

 <Ակսելս> ծրագրին

 <Պատանեկան նվաճումներ> ծրագրին

 <Ընտանիք և նոր աշխարհ> ծրագրին

 <Քննադատական մտածողության զարգացումը կարդալու և գրելու միջոցով> ծրագրին

 <Կյանքի հմտություններ> առարկայի համար նախատեսված ծրագրին

 <Քայլ առ քայլ> ծրագրին

 <Գենդերային ուսուցում> ծրագրին

 

Մեր դպրոցը հիմնադրվել է 1976 թվականին:Դպրոցի ծանրաբեռնվածության պատճառով 1995-96ուս. տարում դպրոցի հիմքի վրա զույգ-զույգ դասարաններ տեղափոխվեցին և ստեղծվեց թիվ 4 միջնակարգ դպրոցը:Այժմ դպրոցն ունի 486 աշակերտ և 36 ուսուցիչ: Դպրոցն ունի հանդիսությունների դահլիճ, սպորտային դահլիճ, գրադարան, ֆիզիկայի, քիմիայի լաբորատորիաներ և համակարգչային կենտրոն: